Σάμου 154, κατοικία με αποθήκη του κληροδοτήματος Στέφανου Καράβολου.