Επιστολή της Έλλης Μαλάμου Τσούνη προς τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Αθηνών.