Επιστολή δωρεάς της Θεοδώρας και Ρουμπίνης Λυμπέρη προς τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Αθηνών.