Επιστολή του Βασιλείου Κωνσταντακόπουλου, με ημερομηνία 30/5/2005, με την οποία δηλώνει ότι επιθυμεί να διαθέτει στο Πανεπιστήμιο Αθηνών 12.000 ευρώ ετησίως, στη μνήμη του συγγραφέα Αντώνη Σαμαράκη, για την χορήγηση μίας υποτροφίας για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα, στον κλάδο της Νεοελληνικής Φιλολογίας.