Skip to main navigation Skip to main content Skip to page footer
Menu

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός

 
 • Υπήρχε για πολύ καιρό η ανάγκη ενός ιστότοπου  που θα ενημερώνει τους φοιτητές, την ακαδημαϊκή κοινότητα και το κοινό για τις υποτροφίες, τα βραβεία και τα ακίνητα που διαχειρίζεται η Διεύθυνση Κληροδοτημάτων.
  Παράλληλα, υπήρχε η βούληση να προβληθούν οι Κληροδότες και Δωρητές του Πανεπιστημίου Αθηνών, χάρη στους οποίους η περιουσία Πανεπιστημίου Αθηνών αυξήθηκε σε πολύ σημαντικό βαθμό.
   
 • Κυρίως, υπήρχε η θέληση να τιμηθεί η προσφορά τους, καθώς και η μνήμη όσων έχουν φύγει από τη ζωή, παραχωρώντας την περιουσία τους με σκοπό το γενικό καλό, την πανεπιστημιακή εκπαίδευση, τη διευκόλυνση των φοιτητών με περιορισμένα οικονομικά μέσα, καθώς και την υποβοήθηση της ακαδημαϊκής  έρευνας. Είναι αυτονόητο ότι χωρίς τους Κληροδότες και τους Δωρητές, η ίδια η Διεύθυνση Κληροδοτημάτων δε θα υφίστατο. Χάρη στους Κληροδότες και Δωρητές, η Διεύθυνση Κληροδοτημάτων είναι σε θέση σήμερα να παρέχει υποτροφίες και βραβεία αξίας πολλών εκατομμυρίων ευρώ ετησίως. Το έτος 2018 διατέθηκε το ποσό  των 2.333.000 ευρώ για υποτροφίες σε φοιτητές, σε όλα τα επιστημονικά πεδία, ενώ την τετραετία 2015-2018 χορηγήθηκαν υποτροφίες και βραβεία αξίας 8.713.637 ευρώ.
   
 • Κάθε Κληροδότης και Δωρητής που άφησε μέρος της περιουσίας του ή/και το σύνολο αυτής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, είτε αυτό πραγματοποιήθηκε εν ζωή (Δωρεά), είτε συνέβη μετά τον θάνατό του (Κληρονομιά), έχει μία ιστορία. Θελήσαμε να αναδείξουμε και να προβάλλουμε την ιστορία κάθε Κληροδότη, αναδεικνύοντας τη βιογραφία του, μαζί με φωτογραφίες και άλλα τεκμήρια που είχαν περιέλθει στα αρχεία της Διεύθυνσης Κληροδοτημάτων. Η αναζήτηση αυτών των στοιχείων υπήρξε κοπιώδης καθώς αφενός χρειαζόταν επίμονη έρευνα στο αρχείο της Διεύθυνσης Κληροδοτημάτων, αφετέρου τα έγγραφα και τα τεκμήρια διατρέχουν τρεις αιώνες. Για ορισμένους κληροδότες δεν βρέθηκαν στοιχεία σχετικά με τη ζωή και τη βιογραφία τους.
  Στόχος είναι να αποτίσουμε φόρο τιμής στα πρόσωπα που κληρονόμησαν ή δώρισαν στο Πανεπιστήμιο Αθηνών μέρος των περιουσιακών τους στοιχείων ή το σύνολο της περιουσίας τους, για να συμβάλλουν με αυτόν τον τρόπο στο γενικότερο καλό.
   
 • Ο ιστότοπος έχει, επίσης, ως κυρίαρχο σκοπό να βοηθήσει τους φοιτητές με φιλικό και εύχρηστο τρόπο  να αναζητήσουν την κατάλληλη υποτροφία για τις σπουδές τους, ανάλογα με το Πανεπιστήμιο, την Σχολή και το Τμήμα που σπουδάζουν και σύμφωνα με το σκοπό της εκάστοτε Κληρονομιάς ή Δωρέας, όπως έχει αποτυπωθεί στη βούληση των Διαθετών, δηλαδή οικονομικά κριτήρια, βαθμολογικά κριτήρια, κριτήρια καταγωγής κ.α.
   
 • Στην οικονομική κρίση που διανύουμε, οι ανάγκες χρηματοδότησης των σπουδών έχουν πολλαπλασιαστεί και η αναζήτηση οικονομικής και άλλης υποστήριξης χρειάζεται να είναι διαφανής, εύκολη και φιλική προς τον χρήστη
   
 • Παράλληλα, ορισμένα ακίνητα Κληροδοτών και Δωρητών που έχουν περιέλθει στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, έχουν πολύ σημαντική πολιτισμική αξία, καθώς έχουν χαρακτηριστεί διατηρητέα κτίρια ή/και έργα τέχνης.

  Θελήσαμε να αναδείξουμε αυτά τα έμβληματικά ακίνητα, όπως, για παράδειγμα, το ακίνητο επί των οδών Ιπποκράτους 15 και Ακαδημίας που στεγάζει την Πανεπιστημιακή Λέσχη, κληρονομίας Αντωνίου Παπαδάκη και το κτίριο επί των οδών Γ΄ Σεπτεμβρίου 42 και  Πολυτεχνείου, κληροδοτήματος Γεωργίου Φωτεινού, τα οποία έχουν χαρακτηριστεί διατηρητέα, καθώς και έργα τέχνης, και αποτελούν ορόσημα του αστικού ιστού της Αθήνας.
   
 • Επιθυμούσαμε να αποτυπώσουμε στον ιστότοπο το σύνολο των ακινήτων που έχουν περιέλθει μέσω των Διαθετών, στην Διεύθυνση Κληροδοτημάτων. Το Πανεπιστήμιο Αθηνών διαχειρίζεται 108 Κληροδοτήματα και Δωρεές, 49 εκ των οποίων διαθέτουν ακίνητη περιουσία, συνεπώς ο αριθμός των ιδιοκτησιών είναι αρκετά σημαντικός. Κατά τη διάρκεια του χρόνου, φωτογραφίες και στοιχεία των ακινήτων θα προστίθενται σταδιακά στον ιστότοπου.
   
 • Με τον ιστότοπο θελήσαμε να δημιουργηθεί μία ενιαία και ολοκληρωμένη επικοινωνιακή παρουσία της Διεύθυνσης Κληροδοτημάτων στο Διαδίκτυο.

  Η ψηφιακή επικοινωνία της Διεύθυνσης συμπληρώνεται από τα Κοινωνικά Μέσα (Facebook, Twitter και Instagram) που δημιουργήθηκαν και τα οποία αποτελούν την αφετηρία για την άμεση πληροφόρηση και ενημέρωση των φοιτητών, των υποτρόφων και υποψηφίων υποτρόφων, της ακαδημαϊκής κοινότητας καθώς και του γενικού κοινού, σχετικά με τις υποτροφίες, τα βραβεία, τα ακίνητα και τους διαθέτες, όπως επίσης και τις προκηρύξεις, τα αποτελέσματα επιλογής-διαγωνισμών υποψηφίων υποτρόφων, διακηρύξεις μισθώσεων ακινήτων κλπ. 
   
 • Καθώς τα έσοδα των ακινήτων χρηματοδοτούν τις υποτροφίες, θελήσαμε να προβάλλουμε τα ακίνητα υπό εκμίσθωση, με σκοπό την επωφελέστερη αξιοποίηση της περιουσίας των Κληροδοτημάτων και με τελικό όφελος την αύξηση των διαθεσίμων υποτροφιών, των βραβείων και την ενίσχυση της ακαδημαϊκής έρευνας.