ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 2 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ ΕΥΡΩ ΔΙΑΤΕΘΗΚΑΝ ΤΟ 2018 ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Υποτροφίες φοιτητών συνολικής αξίας άνω των 2 εκατομμυρίων ευρώ διατέθηκαν το 2018 από το Πανεπιστήμιο Αθηνών

Η Διεύθυνση Κληροδοτημάτων του Πανεπιστημίου Αθηνών διαχειρίζεται 108 κοινωφελείς περιουσίες, οι οποίες αποτελούνται από κληροδοτήματα, κληρονομίες και δωρεές που έχουν συγκεκριμένο σκοπό, σύμφωνα με τη βούληση του διαθέτη ή δωρητή, καθώς και κανόνες χρηστής και επιμελούς διαχείρισης. Πρόκειται για κεφάλαια αυτοτελούς διαχείρισης, στα οποία περιλαμβάνεται κινητή και ακίνητη περιουσία.

 

Στο πλαίσιο εκπλήρωσης της βούλησης των κληροδοτών και δωρητών του Πανεπιστημίου Αθηνών, η Διεύθυνση Κληροδοτημάτων, το έτος 2018:

 

 1.       Χορήγησε υποτροφίες για σπουδές στην Ελλάδα και το εξωτερικό σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, καθώς και σε υποψήφιους διδάκτορες, συνολικής αξίας άνω των 2 εκατομμυρίων ευρώ.
 2.       Αξιοποίησε μία σειρά ακινήτων των κληροδοτημάτων του Πανεπιστημίου Αθηνών, με την ολοκλήρωση ιδιαίτερα σημαντικών μισθώσεων.

 

Συγκεκριμένα χορηγήθηκαν, σε όλα τα επιστημονικά πεδία, υποτροφίες σε φοιτητές αξίας 2.333.000ευρώ:

 

Για σπουδές εντός Ελλάδος:
 • 2.000.000 ευρώ για προπτυχιακές σπουδές.
 • 105.000 ευρώ για μεταπτυχιακές σπουδές.

 

Για σπουδές στο εξωτερικό:

 • 28.000 ευρώ για προπτυχιακές σπουδές.
 • 200.000 ευρώ για μεταπτυχιακές σπουδές.

 

Οι υπότροφοι της Διεύθυνσης Κληροδοτημάτων του Πανεπιστημίου Αθηνών πλησιάζουν τον αριθμό των 300 φοιτητών.

 

Επιπροσθέτως, απονεμήθηκαν χρηματικά βραβεία αξίας 24.000 ευρώ σε 12 φοιτητές που διακρίθηκαν για τις ακαδημαϊκές τους επιδόσεις και διατέθηκε το ποσό των 72.000 ευρώ για εξοπλισμό ερευνητικών εργαστηρίων, εκτυπώσεις επιστημονικών εργασιών και προμήθεια ακαδημαϊκών βιβλίων.

 

Στον τομέα αξιοποίησης των ακινήτων των κληροδοτημάτων του Πανεπιστημίου Αθηνών, το 2018 ολοκληρώθηκαν τα παρακάτω συμφωνητικά μισθώσεων:

 

 • Το ισόγειο γωνιακό κατάστημα επί των οδών Ιπποκράτους 15 και Ακαδημίας 55, στο κτίριο της Πανεπιστημιακής Λέσχης, του κληροδοτήματος Αντωνίου Παπαδάκη, το οποίο έχει χαρακτηριστεί διατηρητέο καιέργο τέχνης, μισθώθηκε ως βιβλιοπωλείο.
 • Το ισόγειο κατάστημα επί των οδών Κολοκοτρώνη 70 και Νοταρά στον Πειραιά, που ανήκει στο κληροδότημα Ανδρέα Γαζή, μισθώθηκε για εμπορική χρήση.
 • Το χαρακτηρισμένο ως διατηρητέο και έργο τέχνης κτίριο επί των οδών Γ΄ Σεπτεμβρίου 42καιΠολυτεχνείου, κληροδοτήματος Γεωργίου Φωτεινού, μισθώθηκε στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού με δωδεκαετή μίσθωση και πλέον στεγάζει ορισμένες από τις υπηρεσίες του.

 

Τέλος, δρομολογήθηκαν διαδικασίες για την εκμετάλλευση των παρακάτω σημαντικών ακινήτων, με μακροχρόνιες μισθώσεις και ανακατασκευή ή ανοικοδόμησή τους:

 

 • Το κτίριο επί των οδών Πανεπιστημίου 53 και Σανταρόζα (πρώην Ξενοδοχείο Majestic),διατηρητέο κτίριο και έργο τέχνηςκληροδοτήματος Αντωνίου Παπαδάκη, πρόκειται να ανακατασκευασθεί πλήρως με μακροχρόνια μίσθωση.
 • Για το κτίριο επί της οδού 28ης Οκτωβρίου (Πατησίων) 11, που ανήκει στο κληροδότημαΣοφίας Σαριπόλου, έχει ξεκινήσει η διαδικασία μακροχρόνιας μίσθωσης με ανακατασκευή ή ανοικοδόμηση. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προτάσεις μέχρι τις 16Απριλίου 2019 στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του Πανεπιστημίου Αθηνών (Πανεπιστημίου 30, Αθήνα).
 • Το ιστορικό διατηρητέο μνημείο επί της οδού Ακτή Μιαούλη 13, στον Πειραιά, του κληροδοτήματοςΑριστοτέλη Τοπούζογλου, μέσα στο οποίο συγκλήθηκε τον Νοέμβριο του 1918 το 1ο Πανελλήνιο Ιδρυτικό Συνέδριο του Σοσιαλιστικού Εργατικού Κόμματος Ελλάδας, βρίσκεται στην Α΄ φάση  πρόσκλησης υποβολής τεκμηριωμένης πρότασης εκμετάλλευσης. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προτάσεις μέχρι τις 18Μαρτίου 2019 στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του Πανεπιστημίου Αθηνών (Πανεπιστημίου 30, Αθήνα).